Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Монголхүү, Хамхуудай хоёрын адал явдал 5

2015-09-24

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠬᠦ᠋ᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠳᠠᠶ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ
ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ 5

No comments:

Post a Comment