Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Монголхүү, Хамхуудай хоёрын адал явдал 2

2015-01-05

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠬᠦ᠋ᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠳᠠᠶ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ
ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ 2ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡᠶ᠃