Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Шонхор

2014-11-07

ᠱᠣᠩᠬᠤᠷ


ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ