Монгол бичгээ хэрэглэцгээе! Chrome, Internet Explorer, Safari хөтчөөр үзнэ үү!

Монгол хуримын даашинзыг орос дизайнер цаасаар урлажээ

2014-11-21

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠱᠢᠨᠵᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠶᠢᠨᠧᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠡᠶ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠶ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ http://asiarussia.ru/news/5021 ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠤᠨᠠᠠ ᠤᠤ